Hoe is het nu met: Marjolein Faber (PVV)?

Waren we bijna Frau überstuhrmbahnführer Faber, opperhoofd van de PVV fractie te Gelderland vergeten! Want laatst had MWNW al een topic geschreven voor deze struise dame en haar fetish voor integriteit, maar er is een vervolg.

Informatie
3d person holding a megaphone forming the word blog.

Even het geheugen opfrissen. Faber huurde voor enkele duizenden euro’s een bedrijf in waar haar zoon mede-eigenaar van is, om de website van de PVV in Gelderland te onderhouden. Het resultaat mocht er wezen. Dit is echter op het randje van integer handelen, waar Faber menig politicus over aan de tand heeft gevoeld. En altijd op een wijze waar Moeder Overste in het klooster rode koontjes van zou krijgen. VVD en z’n moeder boos, PvdA boos, SGP, D66 Groen Links en CDA aan het zuurstof. Faber liet door Douwe Jan Elzinga, hotemetoot in staatsrecht, onderzoeken of de constructie integer was of niet. Elzinga concludeerde dat het op het randje was, maar dat er geen regels zijn overtreden. Fout van Elzinga, want als u hier kijkt ziet u dat sinds 2003 is vastgesteld dat fracties werkzaamheden ten behoeve van de fractie, dan wel Statenleden, niet gegund mogen worden aan bloedverwanten, tot in de tweede graad. De discussie die op 11 maart gevoerd wordt in een procedure behandeling gaat dan ook over de behandeling van de hele zaak Faber. Moet er een speciale Provinciale Staten-vergadering komen over deze kwestie? Of blijft het bij een behandeling in de commissie?

Wel nu: Marjolein Faber BLIJFT. Dat was ook wel te verwachten natuurlijk. De commissie vergadering kan een lid van de Provinciale Staten niet naar huis sturen. Faber liet haar gezicht heel even zien, en deed de imitatie van de PVV-meeuw: ze kwam, schreeuwde, scheet de boel onder, en vertrok. De terugkerende vraag die werd gesteld, zo’n uur lang, was “wat is er precies gebeurd?” Typische politiek, dit is al bekend. Namelijk: Faber gaf een bloedverwant tegen betaling een opdracht. Dat is niet integer. Ze betaald uit eigen zak de kosten terug, en heeft de samenwerking beëindigd. Commissaris van de Koning Clemence Cornielje pleit vooral voor een klimaat waarin mensen zich veilig kwetsbaar op kunnen stellen als zij fouten maken. Voor de hele bloemlezing klikt u HIER. Conclusie van de dag: er wordt een nieuwe commissie gevormd om een volgende ‘Fabergate’ te voorkomen. CU, SP, D66 en…VVD (OMGWTFBBQ) nemen zitting in de commissie Integer 2.0 en willen onderzoeken of het transparanter kan met jaarrekeningen en bonnetjes van fracties.